בהיפוקרטס אנו מכינים בהצלחה להליך המיון לפקולטות לרפואת שיניים בתל אביב ובעברית. תהליך המיון לפקולטות לרפואת שיניים כולל , מילוי שאלונים ביוגרפיים וראיונות קבלה אישיים.

אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית, בוחנות בנפרד את המועמדים לפקולטות לרפואת שיניים. באוניברסיטת תל אביב מתקיימים ראיונות אישיים ובאוניברסיטה העברית מועברים שאלונים למועמדים ורק מי שעובר אותם בהצלחה, מוזמן לראיונות האישיים.

בכל שנה ישנה הזדמנות אחת בלבד בכל אוניברסיטה לעבור תהליך זה. 

חשוב שתגיע מוכן ותמצה את ההזדמנות האחת הזו. השאלות בשאלונים ובראיונות כוללות תיאור קונפליקטים חברתיים מתחום רפואת השיניים וכיצד תתמודד איתם, שאלות על הדרכים בהן התמודדת עם מצבים מורכבים בעבר וכן שאלות כלליות אודות מקצוע רפואת השיניים.

 בהיפוקרטס נסייע לך להגביר את סיכוייך להתקבל ללימודי רפואת השיניים.

baner