%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94lשלב השאלונים הביוגרפים הוא שלב משמעותי בתהליך המיון. בשלב השאלונים מתבקשים המועמדים לענות על שאלות הקשורות בתפקידים אותם ביצעו בארגונים שונים וכן אודות התנהלותם במצבים חברתיים מורכבים בעברם.

מפגש ההדרכה לשאלון הביוגרפי הוא פרטי בלבד ויתמקד בך. במהלך פגישת ההדרכה הפרטית תקבל הן הנחיות כלליות והן הנחיות פרטניות ממוקדות, להצגה מיטבית של תשובותייך. בנוסף, תקבל חומר הדרכה מעודכן הכולל את כל מה שעלייך לדעת לגבי השאלון הביוגרפי ועשרות שאלות נוספות לתרגול והטמעת החומר שנלמד בפגישה. השאלות לתרגול מעודכנות ומבוססות על שחזורים משנים קודמות ועד לשנת 2019.

בנוסף, בהיפוקרטס מתקיימת הדרכה למבחן של"ו אשר נוסף לתהליך המיון  בשנת 2020.

baner