%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94lשלב השאלונים הוא שלב חשוב מאד בתהליך המיון ומקדים את השלבים הבאים.

בפגישה הראשונה בינינו נערוך היכרות מעמיקה עם סיפור חייך ותכונותייך על פי שאלון קצר אשר יישלח במייל עוד לפני קיום הפגישה הראשונה.

בפגישה זו תקבל הן הנחיות כלליות והן הנחיות פרטניות ממוקדות, להצגה מיטבית של סיפור החיים שלך ותכונותייך בשאלון. בסוף פגישה זו תקבל את השאלון המלא והמפורט, עליו תתבקש לענות עד לפגישתנו הבאה. השאלון מורכב מהשאלות הרווחות בראיונות הקבלה ומטרתו לקבל פרטים על העבר של המועמדים, ללמוד על מצבים שהתמודדו איתם ולהציג דילמות בתחומים שונים על מנת לבדוק את אופן ההתמודדות של המועמדים עם מצבים מורכבים.

אנחנו מנתחים וממפים את השאלות שנשאלו בכל מועד של בחינת המו"ר והמרק"ם על מנת לתרגל את המועמדים עם השאלות העדכניות והנפוצות ביותר. כל זאת, כדי שתגיע מוכן ליום המכריע.

בפגישה השנייה – נעבור ביחד על התשובות שכתבת ותינתן לך הדרכה מקיפה לשיפור ההצגה המיטבית שלך כמועמד וכיצד למקסם את סיפור חייך והצגת אישיותך באופן שמתאים לתכונות הנדרשות מרופא. תרגול שלב מילוי השאלונים בהיפוקרטס יסייע מאד בשיפור הסיכוי למעבר לשלב המיון הבא ולקבלה ללימודי רפואה.

baner