%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94lשלב השאלונים הוא שלב משמעותי בתהליך המיון. בשלב השאלונים מתבקשים המועמדים לענות על שאלות הקשורות בתפקידים אותם ביצעו בארגונים שונים וכן אודות התנהלותם במצבים חברתיים מורכבים בעברם.

מפגש ההדרכה לשאלון הביוגרפי הוא פרטי בלבד ויתמקד בך. במהלך פגישת ההדרכה הפרטית תקבל הן הנחיות כלליות והן הנחיות פרטניות ממוקדות, להצגה מיטבית של תשובותייך. בנוסף, תקבל חומר הדרכה מעודכן הכולל את כל מה שעלייך לדעת לגבי השאלון הביוגרפי ועשרות שאלות נוספות לתרגול והטמעת החומר שנלמד בפגישה. השאלות לתרגול מעודכנות ומבוססות על שחזורים משנים קודמות ועד לשנת 2018.

בנוסף לפגישה הפרטית, למי שמעוניין בכך – יתקיים מפגש סימולציה קבוצתי בתאריך 27.6.2019 – שבוע לפני מועד המבחן הביוגרפי המתקיים השנה ב 5.7.2019. ההרשמה למפגש הסימולציה הקבוצתי פתוחה רק למי שיעברו מפגש הדרכה פרטי בהיפוקרטס. מפגש זה ידמה את המבחן הביוגרפי ובו תתבקש לענות על מספר שאלות באופן עצמאי על בסיס ההדרכה והתרגול שבצענו.  תשובותייך ייבדקו בקפידה ותקבל  משוב מפורט עם הערות לשימור ושיפור במייל. השילוב של מפגש הדרכה פרטי עם סימולציה קבוצתית והמשוב האישי שתקבל לאחריה,  ישפר מאד את הסיכוי לקבלת ציון גבוה בשאלון הביוגרפי וקבלתך ללימודי רפואה. 

baner