חלק מהמועמדים בהליך המיון לרפואת שינים באוניברסיטה העברית מוזמנים למילוי שאלונים. הצלחה במילוי השאלונים היא קריטית לגבי המשך התהליך.  מילוי השאלונים הוא שלב ממיין אשר רק מי שעובר אותו בהצלחה מוזמן לראיונות אישיותיים.

השאלות בשאלונים ובראיונות כוללות תיאור קונפליקטים בינאישיים מתחום רפואת השיניים וכיצד תתמודד איתם, שאלות על הדרכים בהן התמודדת עם מצבים מורכבים בעבר וכן שאלות אשר נועדו לבדוק את המוטיבציה שלך לעבוד כרופא שיניים.

בהיפוקרטס ניתנת הדרכה מקיפה למענה על השאלות בשאלונים אשר מתבססת על ניסיוננו הרב והמוצלח בהכנה למבחני המיון לפקולטות לרפואת שיניים. התרגול לשאלונים הוא בפגישה אישית בלבד ובה ניתנות הדרכה כללית והדרכה אישית אשר מותאמת לכל מועמד ומועמדת עם המלצות ממוקדות לשימור ושיפור למענה על השאלונים. השאלות אותן נתרגל מעודכנות ומבוססות על שחזורים משנים קודמות ועד שנת 2018. בנוסף, תקבל חומר הדרכה מעודכן הכולל את כל מה שעלייך לדעת לגבי מבחני המיון לרפואת שיניים ועשרות שאלות נוספות לתרגול והטמעת החומר שנלמד בפגישה. 

תרגול מילוי השאלונים בהיפוקרטס יסייע מאד בשיפור הסיכוי למעבר לשלב המיון הבא תוך דגש על הסוגיות הייחודיות בהכנה למיון ללימודי רפואת שיניים. 

baner