הכנה למור, מרקם, מרב וצמרת

בהיפוקרטס אנו מכינים מועמדים לרפואה למסלול השש שנתי, למסלול הארבע שנתי ולמסלול צמרת

מערכות המיון מור, מרקם ומרב נועדו לאפיין את המועמדים לפי משתנים אישיותיים. למערכות מיון אלו שני חלקים: שאלון אישי-ביוגרפי ויום תחנות במרכז הערכה. יום התחנות במרכז ההערכה מורכב מ-8 תחנות הכוללות שיחות עם מראיינים אודות המועמד והתנסויותיו במהלך חייו, דילמות אתיות וכן סימולציות הכוללות משחקי תפקידים עם שחקן מקצועי.

בהיפוקרטס אנו מציעים הכנה פרטית לשאלון הביוגרפי וליום התחנות. בנוסף, מתקיים מפגש בקבוצה קטנה ובו כל מועמד מתרגל 3 סימולציות עם שחקן מקצועי ולאחר מכן מקבל משוב עם הערות לשימור ושיפור. במקביל, צופה המועמד במועמדים אחרים המתרגלים סימולציות ולומד ומפיק לקחים מכלל ההערות שהוא שומע. 

בהיפוקרטס אנו מכינים מועמדים למבחני מרק"ם למועמדים לעתודה רפואית למסלול צמרת באוניברסיטה העברית עם דגשים מיוחדים למועמדים למסלול צמרת.

‏יתרונות ההכנה בהיפוקרטס

השילוב של היכרות יסודית עם אופי הבחינות והמשוב והדרכה לכל מועמד בהתאם לנתוניו יגביר את סיכויי ההצלחה שלך. לכל מועמד תכונות אישיות שונות וסיפור חיים אחר ורק בתהליך אישי מתאפשרים התבוננות קרובה ומשוב ייחודי. בהיפוקרטס, ההכנה והתרגול הם אישיים ולכל היותר בזוגות במידה ויש חבר אשר אתה מעוניין לקבל איתו ביחד הדרכה.

התרגול הייחודי שלנו לבחינות מור, מרקם ומרב כולל: הכנה למילוי שאלונים ביוגרפים לקבלה ללימודי רפואה, הכנה ליום התחנות מורקם/מרב/צמרת, הכנה לסימולציה עם שחקן מקצועי.

baner