האוניברסיטאות השונות עשויות מפעם לפעם לשנות את סדרי הקבלה והמבחנים השונים.

מומלץ מאד להתעדכן באתרים הרשמיים של המוסדות לגבי סדרי הקבלה בשנת הלימודים הקרובה.

להלן קישורים לאתרי הפקולטות לרפואה ולאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה: